Antonio Calvados

Antonio Calvados*PL

DRX n 

Zamieszkał w Gdańsku u Pani Elizy z rodziną.